قیمت سکه و طلا امروز 8 شهریور 1402

قیمت سکه و طلا امروز 8 شهریور 1402

در جریان معاملات امروز 8 شهریور 1402، قیمت نیم سکه ۱۴ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۱۹۱۶ دلار به فروش می‌رسد.

قیمت سکه و طلا امروز 7 شهریور 1402

قیمت سکه و طلا امروز 7 شهریور 1402

در جریان معاملات امروز 7 شهریور 1402، قیمت نیم سکه 14 میلیون و 970 هزار تومان و هر اونس طلا در بازار‌های جهانی 1918 دلار به فروش می‌رسد.

قیمت سکه و طلا امروز 6 شهریور 1402

قیمت سکه و طلا امروز 6 شهریور 1402

در جریان معاملات امروز 6 شهریور 1402، قیمت نیم سکه 15 میلیون 20 هزار تومان و هر اونس طلا در بازار‌های جهانی 1914 دلار به فروش می‌رسد.

قیمت سکه و طلا امروز 5 شهریور 1402

قیمت سکه و طلا امروز 5 شهریور 1402

در جریان معاملات امروز 5 شهریور 1402، قیمت نیم سکه 14 میلیون 920 هزار تومان و هر اونس طلا در بازار‌های جهانی 1914 دلار به فروش می‌رسد.

قیمت سکه و طلا امروز 4 شهریور 1402

قیمت سکه و طلا امروز 4 شهریور 1402

در جریان معاملات امروز 4 شهریور 1402، قیمت سکه یک گرمی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت اونس طلا در بازار جهانی به ۱۹۱۳ دلار رسید.