از عدم تأیید بازگشایی‌های 20 درصدی تا تأیید قاروم/ چه کسانی سود کردند؟
گزارش اختصاصی شهر بورس از بازگشایی نماد قاروم؛

از عدم تأیید بازگشایی‌های 20 درصدی تا تأیید قاروم/ چه کسانی سود کردند؟

نماد شرکت قند ارومیه در حالی امروز پس از 2 سال بازگشایی شد که ناظر بازار رشد 19 میلیون درصدی این نماد را تایید کرد؛ حال این سوال برای فعالان بازار سرمایه پیش می آید که چه کسانی از رشد قاروم سود کردند؟