قیمت خودرو فیدلیتی در نمایندگی

قیمت خودرو فیدلیتی در نمایندگی

قیمت خودرو فیدلیتی پرایم هفت نفره مدل ۱۴۰۰ در بازار ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان شد. در یک هفته اخیر ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.