غول بورسی در بهمن 1402 چه کرد؟

غول بورسی در بهمن 1402 چه کرد؟

گزارش جالب توجه شرکت فولاد مبارکه که از رشد 50 درصدی فروش این شرکت نسبت به دوره مشابه قبلی حکایت دارد، عملکرد رو به رشد غول بورسی در بهمن 1402 را نشان می‌دهد.

مجمع فولاد برگزار می شود

مجمع فولاد برگزار می شود

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده شرکت را در روز  چهارشنبه 2 اسفند برگزار کند.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان