فرزانه خطیبی: رسالت اصلی بورس کالا جلوگیری از رانت است

فرزانه خطیبی: رسالت اصلی بورس کالا جلوگیری از رانت است

فرزانه خطیبی، مدیر عملیات بورس کالایی، مشتقه و انرژی کارگزاری بانک ملی ایران گفت: هرچه بازار بورس کالا به سمت بازار کارا پیش برود و فرایندهای بازار شفاف‌تر و در دسترس تر باشد، استفاده از رانت کم‌رنگ‌تر و محدودتر خواهد شد.

فرزانه خطیبی، مدیر عملیات بورس کالایی، مشتقه و انرژی کارگزاری بانک ملی ایران

فرزانه خطیبی

فرزانه خطیبی

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان