صنایع ریالی مستعد رشد تا پایان سال
علی فراقی در گفت‌وگو با شهر بورس عنوان کرد؛

صنایع ریالی مستعد رشد تا پایان سال

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه گفت: تا پایان سال یک سری از صنایع ریالی به دلیل مرتفع شدن سودسازی مستعد رشد هستند.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ