برنامه‌های بورس تهران برای شرایط فعلی بازار از زبان معاون توسعه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، علی عباس کریمی در پاسخ به این سئوال که با توجه به تغییرات بسیار محسوس و شگرف ابعاد بازار سرمایه و ورود سرمایه گذاران و هجوم نقدینگی ، بورس تهران چه برنامه‌های برای شرایط فعلی مدنظر قرار دارد به بورس پرس گفت : با استقبال و ورود چشمگیر