علی عباس کریمی

علی عباس کریمی، معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ