شیوه جدید در عرضه های اولیه

شیوه جدید در عرضه های اولیه

بر اساس یک شیوه جدید در عرضه های اولیه شرکت های جدید، سهام این شرکت ها فقط در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می گیرند

جزئیات عرضه اولیه فغدیر

جزئیات عرضه اولیه فغدیر

این روزها عرضه های اولیه یکی پس از دیگری وارد بازار سرمایه می شوند و طبق نظر کارشناسان در این وضعیت بازارهای مالی، خرید عرضه اولیه سودآور است.