نتیجه مزایده شوینده اعلام شد

نتیجه مزایده شوینده اعلام شد

شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (شوینده) وكالتاً تعداد 41،941،284 سهم معادل 99/86درصد از سهام شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) با موضوع فعالیت تولید انواع جعبه‌های مقوایی و کارتن را واگذار نمود.

شوینده مزایده واگذاری سهام برگزار می کند

شوینده مزایده واگذاری سهام برگزار می کند

شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (شوینده) در نظر دارد اصالتاً و وكالتاً تعداد 41.941.284 سهم معادل 99/86درصد از سهام شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) را از طریق مزایده واگذار کند.