روند نزولی بازار سرمایه ضعیف شده است
شهیر محمدنیا در گفت‌وگو با شهر بورس:

روند نزولی بازار سرمایه ضعیف شده است

شهیر محمدنیا کارشناس بازار سرمایه گفت: انرژی روند نزولی کاملا ضعیف شده و کف یک میلیون و ۹۵۰ تا دو میلیون واحد یک کف معتبر تکنیکالی و بنیادی است.