سهام گریزی مردم در سایه سیاست های انقباضی
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس تشریح کرد؛

سهام گریزی مردم در سایه سیاست های انقباضی

شهلا حیدری کارشناس بازار سرمایه معتقد است که با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و رشد سود صندوق‌های درآمد ثابت شاهد سهام گریزی در بین مردم هستیم.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ