سهام گریزی مردم در سایه سیاست های انقباضی
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس تشریح کرد؛

سهام گریزی مردم در سایه سیاست های انقباضی

شهلا حیدری کارشناس بازار سرمایه معتقد است که با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و رشد سود صندوق‌های درآمد ثابت شاهد سهام گریزی در بین مردم هستیم.