سهم مراکز در قبولی آزمون MBA بازار سرمایه چقدر بود؟

سهم مراکز در قبولی آزمون MBA بازار سرمایه چقدر بود؟

میزان قبولی داوطلبان دومین آزمون جامع دوره‌های MBA بازار سرمایه نزدیک به 56 درصد بوده است که در این بین شرکت‌کنندگان «سازمان مدیریت صنعتی» با حدود 64 درصد قبولی، بیشترین میزان قبولی را در آزمون مذکور رقم زدنند.

شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس

شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1383/04/27 تأسیس و تاریخ 1383/06/05 تحت شماره 228918 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

مهمترین هدف این شرکت، “گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی” است. این مهم، در قالب برنامه های متعددی از جمله برنامه های ذیل، پیگیری می شود:

  • طراحی، پیاده سازی و راه اندازی سازوکارهای متناسب و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری
  • انتشار کتب، مجلات، نشریات الکترونیک، لوح های فشرده و سایر انواع بسته های آموزشی مکتوب، الکترونیک، دیداری و شنیداری
  • برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایـه
  • برگزاری آزمون گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار
  • برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهای تخصصی

این شرکت با انتخاب شعار “با ما بورس را بشناسید”، تمام توان خود را به کار بسته است تا از کلیه ظرفیت های موجود در راستای تحقق هدف ترسیم شده که همانا، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی است، بهره گیرد.

در سایه تغییر ماموریت‌ها در دوره جدید مدیریتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، از مهرماه 1400 نام شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس رسما به شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس تغییر یافت که بر “ارائه خدمات مدیریت به سازمان و ارکان” و “فرهنگ سازی و آموزش” متمرکز شده است.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ