رکوردشکنی شبهرن در آبان ماه

رکوردشکنی شبهرن در آبان ماه

مدیرعامل شرکت نفت بهران گفت: با عرضه بیش از 25 میلیون لیتر انواع روانکار بنزینی و دیزلی در بازار داخل، شاهد رکوردشکنی شبهرن در آبان ماه بودیم.