رکورد فروش سینما شکست!

رکورد فروش سینما شکست!

شهر پلاس: علی بهادری جهرمی درنشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه گفت: رکورد فروش سینما با توجه به فروش روز سه شنبه هفته قبل شکسته شد.