راه اندازی کسب و کار بهترین استراتژی در سال 1401
سردبیر تجارت نیوز در گفت‌وگو با شهر بورس مطرح کرد؛

راه اندازی کسب و کار بهترین استراتژی در سال 1401

سید ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت نیوز با اشاره به شکل‌گیری وضعیت رکودی در اقتصاد کشور، بهترین استراتژی در سال 1401 را راه‌اندازی کسب و کار دانست.