سعید نمکی:

ویروس آفریقایی کرونا در ایران/ صدای پای ویروس هندی را می‌شنویم

به گزارش شهر بورس، سعید نمکی؛ وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، گفت: دیشب گزارش داشتیم در یکی از استان‌های جنوبی سه مورد ویروس آفریقای جنوبی مشاهده شده که در حال دنبال کردن آن با شیوه‌های مجدد آزمایش هستیم تا قطعی شود. وی افزود: لحظه به لحظه ورود ویروس‌های جهش یافته کرونا به کشور را رصد