روند صعودی بورس ادامه دارد؟

روند صعودی بورس ادامه دارد؟

سجاد مرادی فعال بازار سرمایه گفت: باید تصمیمات اساسی گرفته شود تا بتواند تاثیر مثبتی روی سرمایه‌گذاران داشته باشد و مجدداً ورود پول به بازار سرمایه اتفاق بیفتد.