دلیل مشکل امروز وبسایت TSETMC

دلیل مشکل امروز وبسایت TSETMC

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس دلیل عدم نمایش سابقه معاملاتی روز گذشته برخی نمادها در وبسایت TSETMC را تشریح کرد.

اطلاعات سایت FIPIRAN با اطلاعات سایت صندوق همخوانی دارد

اطلاعات سایت FIPIRAN با اطلاعات سایت صندوق همخوانی دارد

مدتی قبل جدولی از میزان خرید سهام توسط صندوق های با درآمد ثابت در فضای مجازی منتشر شد که جنجال بسیاری را به پا و بسیاری اطلاعات آن را زیر سئوال بردند و گفته شد اطلاعات این جدول را از روی سایت FIPIRAN که سایت مرجع برای صندوق هاست برداشته اند. در گفتگویی با مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس به این موضوع پرداخته شده است.

روح الله دهقان

روح الله دهقان

روح الله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.