رسول خالقی

رسول خالقی

رسول خالقی، مدیر منتا آذربایجان شرقی می باشد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ