جراحی اقتصادی برای کشور لازم بود
رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

جراحی اقتصادی برای کشور لازم بود

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز جراحی اقتصادی را برای کشور ضروری دانسته و گفت: با این کار به اقتصاد واقعی جهانی نزدیک شویم و از شرایط گلخانه‌ای درمی‌آییم.

کاهش صادرات ایران به ترکیه
رئیس اتاق بازرگانی تبریز خبر داد:

کاهش صادرات ایران به ترکیه

رئیس اتاق بازرگانی تبریز از کاهش صادرات ایران به ترکیه خبر داد و گفت: ترک‌ها علاقه دارند که محصولات تولیدی خود را به ایران صادر کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز

اخبار مربوط به رئیس اتاق بازرگانی تبریز را در این صفحه دنبال کنید.