نیروی انسانی متخصص و متعهد؛ نقطه قوت اصلی ذوب آهن اصفهان

نیروی انسانی متخصص و متعهد؛ نقطه قوت اصلی ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل شرکت یک شنبه ۱۶ بهمن ماه در ادامه حضور در بخش های مختلف خط تولید به همراه معاونین بهره برداری، خرید و مالی و اقتصادی در دیدار و گفتگو با مدیر،سرپرستان و کارکنان مدیریت آگلومراسیون گفت: یکی از نقاط قوت اصلی ذوب آهن اصفهان برخورداری از نیروی انسانی متخصص و متعهد است.