قیمت دیگنیتی پایین آمد
در بازار؛

قیمت دیگنیتی پایین آمد

امروز (یکشنبه) قیمت دیگنیتی در بازار خودرو تهران، مشخص شد که براین اساس، قیمت انواع دیگنیتی با کاهش همراه شد.