ایران و آژانس به توافق رسیدند
وزیر امور خارجه ایران:

ایران و آژانس به توافق رسیدند

وزیر امور خارجه ایران از رسیدن به یک توافق خوب میان ایران و آژانس انرژی اتمی خبر داد و حال این سوال پیش می‌آید که آیا این خبر می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد؟