جعفر محرم پور

جعفر محرم پور

جعفر محرم پور دبیر اتاق بازرگانی تبریز می باشد.

جعفر محرم پور از روزنامه نگاران باسابقه است و پیش از این مسئول معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تبریز بود.

 

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ