بهترین ایده کار آفرینی تولیدی

بهترین ایده کار آفرینی تولیدی

کارآفرینی در تمام زمینه‌های تولیدی علاوه بر گردش چرخه‌ی اقتصاد، میتواند منافع بسیاری را برای کارآفرین به همراه داشته باشد. یکی از زمینه‌های تولید که امروزه بسیار رونق گرفته است، تولید انواع زغال می‌باشد.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ