تاپکیش مزایده دارد

تاپکیش مزایده دارد

شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش (تاپکیش) از برگزاری نوبت دوم مزایده فروش کارگاه شرکت خبر داد.

تاپکیش مزایده برگزار می کند

تاپکیش مزایده برگزار می کند

شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش (تاپکیش) در نظر دارد یک کارگاه واقع در شهرک صنعتی پرند با عرصه زمین به مساحت 2452/5 متر مربع و عیان به مساحت 1092 متر مربع را به مزایده فروش بگذارد.

تاپکیش برنده مناقصه شد

تاپکیش برنده مناقصه شد

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش) خبر از برنده شدن مناقصه دو مرحله ای خرید 30000 دستگاه کارتخوان داد.

قراردادی مهم برای تاپکیش

قراردادی مهم برای تاپکیش

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش) از انعقاد قرارداد فروش 20،000 دستگاه کارتخوان به شرکت پرداخت نوین آرین خبر داد.