دیر یا زود بازدهی بورس از سایر بازارهای رقیب پیشی می‌گیرد

دیر یا زود بازدهی بورس از سایر بازارهای رقیب پیشی می‌گیرد

عباس آرگون گفت: بازدهی بازار سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون منفی بوده، حال آنکه سایر بازارها رشد داشته‌اند. بازارها در بازه زمانی میان مدت به هم نزدیک خواهند شد و باید صبور باشیم تا بازار سرمایه هم خود را به سایر بازارها برساند. بررسی وضعیت بازار سرمایه در بلند مدت نشان می‌دهد این بازار نه تنها نسبت به سایر بازارها بازدهی کمتری نداشته، بلکه همواره در بلندمدت نسبت به سایر بازارها بازدهی بیشتری برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده است. تورم این دو سال هم حتما با یک تاخیر زمانی تاثیر خود را در بازار سرمایه نشان خواهد داد.

ماجرای وام ۱۲۰ میلیاردی پرسپولیس چیست؟

ماجرای وام ۱۲۰ میلیاردی پرسپولیس چیست؟

باشگاه پرسپولیس برای تامین مالی هزینه‌های جاری خود و با سپرده ۳۵۰ میلیارد تومانی حاصل از پذیره‌نویسی، وام ۱۲۰ میلیارد تومانی دریافت کرده است که رییس سازمان خصوصی سازی این فرایند را عادی و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عنوان کرد.