۴ محصول دارویی گران شدند
بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب؛

۴ محصول دارویی گران شدند

بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در سامانه کدال، ۴ محصول دارویی گران شدند.