زیرمجموعه «وسینا» در مراحل نهایی عرضه اولیه

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک سینا درخصوص عرضه اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در فرابورس اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن در مرحله نهایی درج و عرضه در فرابورس قرار داشته و درآینده نزدیک عرضه می‌شود. وی افزود: تعیین ارزش روز دارایی‌های شرکت مدیریت سرمایه گذاری