امیرحامد رضایی: آمریکا امکان تحریم بورس تهران را ندارد
میزگرد بررسی نقش نمایشگاه در توسعه صنعت مالی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری اصولی

امیرحامد رضایی: آمریکا امکان تحریم بورس تهران را ندارد

میزگرد بررسی نقش نمایشگاه در توسعه صنعت مالی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری اصولی برگزار شد و امیرحامد رضایی نظرات خود را در مورد نمایشگاه صنعت مالی بیان کرد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ