افشین بیرامی: در کوتاه مدت انتظار رشد بورس وجود ندارد
در گفت‌وگو با شهر بورس؛

افشین بیرامی: در کوتاه مدت انتظار رشد بورس وجود ندارد

افشین بیرامی معاون عملیات بازار کارگزاری امین آوید گفت: در صورتی که تغییری در شرایط فعلی رخ ندهد علی‌رغم ارزنده بودن قیمت های فعلی اکثریت سهام شرکت ها در تابلو، در کوتاه مدت نمی‌توان رشد آنچنانی را برای بازار سرمایه متصور شد.