تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۹

شهرداری تبریز همایش بین المللی جذب سرمایه گذاری برگزار می کند

هوشیار شهردار تبریز گفت: شهرداری تبریز همایش بین المللی جذب سرمایه گذاری برگزار می کند که این کار برای جذب سرمایه‌گذاران داخل و خارج کشور است.