طاهره خسروآبادی: عرضه خودرو در بورس کالا موجب رقابت آزاد می‌شود
مدیر معاملات کالای کارگزاری دنیای خبره در گفت‌وگو با شهر بورس مطرح کرد؛

طاهره خسروآبادی: عرضه خودرو در بورس کالا موجب رقابت آزاد می‌شود

طاهره خسروآبادی، مدیر معاملات کالای کارگزاری دنیای خبره گفت: با ورود خودرو به بورس و حذف قیمت‌گذاری دستوری شرایط رقابت آزاد برای همه خریداران به وجود می‌آید.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری بارزشرکت کارگزاری دنیای خبره