بی اعتمادی و نبود پول حقیقی؛ مشکل اصلی بورس
پرونده ویژه شهر بورس/ چالش‌های بازار سرمایه

بی اعتمادی و نبود پول حقیقی؛ مشکل اصلی بورس

علیرضا کدیور کارشناس بازار سرمایه در پرونده ویژه شهر بورس با موضوع «چالش‌های بازار سرمایه»، گفت: بی‌اعتمادی و نبود پول حقیقی مشکل این روزهای بورس است.

مریم محبی: روند فرسایشی بورس ادامه دارد
ارزش معاملات اصلاً مطلوب نیست

مریم محبی: روند فرسایشی بورس ادامه دارد

مریم محبی کارشناس بازار سرمایه معتقد است که با توجه به کاهش محسوس ارزش معاملات، انتظار آغاز روند جدید از بورس وجود ندارد و روند فرسایشی کنونی فعلاً ادامه‌دار خواهد بود.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاشرکت کارگزاری دنیای خبره