قیمت خودرو امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

قیمت خودرو امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

بازار در وضعیت رکودی قرار دارد. اما قیمت‌ خودرو همچنان با نوساناتی همراه است. به نظر می‌رسد این رکود تورمی در آینده نیز ادامه داشته باشد.

کارگزاری بانک ملیشرکت کارگزاری دنیای خبره