مالکان خودروهای لوکس مشمول پرداخت مالیات هستند

مالکان خودروهای لوکس مشمول پرداخت مالیات هستند

مالکان خودروهای لوکس تا 1/5 میلیارد نسبت به مازاد یک میلیارد تومان ; یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد 1.5 میلیارد تومان; 2 درصد و تا میلغ 4.5 میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان ; سه درصد باید مالیات پرداخت کنند.

آیا فروش خودرو در بورس کالا مقطعی است؟

آیا فروش خودرو در بورس کالا مقطعی است؟

معامله خودرو در بورس کالا موافقان زیادی دارد؛ اما همچنان وزارت صمت نگران رانت‌هایی است که به سبب تفاوت بین قیمت بورس و قیمت منصفانه ایجاد می‌شود و اینکه آیا فروش خودرو در بورس کالا مقطعی است؟

چه خودروهایی به ایران وارد می شوند؟

چه خودروهایی به ایران وارد می شوند؟

گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد به‌رغم برآوردهای ابتدایی مبنی بر واردات احتمالی برخی مدل‌های خودرو از اروپا در نهایت واردات خودرو به مدل‌هایی از شرکت‌های شرق آسیا محدود باشد.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاتامین سرمایه نوین