قیمت دلار در پایان 1400 چه شد؟

قیمت دلار در پایان 1400 چه شد؟

نرخ ارز نیز همانند سایر بازارهای مالی، روزهای پر فراز و نشیبی را طی سال 1400 طی کرد، اما قیمت دلار در پایان 1400 چه شد؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد

با تصمیم نمایندگان در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و برای جبران آن، ۶۶ هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند.