مسکن ملی برای مددجویان بهزیستی + جزئیات

مسکن ملی برای مددجویان بهزیستی + جزئیات

مسکن به عنوان گران ترین خدمت سازمان بهزیستی به مددجویان محسوب می‌شود؛ در این راستا سازمان بهزیستی به سوالاتی درباره ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن پاسخ داده است.

کارگزاری بانک ملیشرکت کارگزاری دنیای خبره