طلا اینجاست؛ دنبالش نگردید!
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

طلا اینجاست؛ دنبالش نگردید!

با تمامِ مشکلات موجود در کشور، آنچه این روزها مردم را هر چند اندک اما امیدوار نگه داشته، خاکی است که در هر گوشه‌ای از آن گنجی نهفته است.