این صادرکننده برتر عنوان کرد: حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی یکی از اقداماتی است که در زمینه فروش محصولات در بازارهای صادراتی به نفع همه ما است. اگر بخواهیم توسعه صادرات داشته باشیم و پیروز این عرصه اقتصاد باشیم هیچ‌کدام از اقدامات بدون همراهی اعضا مفهومی ندارد و با مشارکت همه اعضا معنا پیدا می‌کند.