تلگرام شهر بورس

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۹
کد خبر : 139071

زمان پرداخت سود 20 نماد بورسی + اسامی

زمان پرداخت سود 20 نماد بورسی + اسامی
زمان پرداخت سود نمادهای مختلف پذیرفته شده در بازار سرمایه به مرور اعلام می شود. در این گزارش زمان پرداخت سود 20 نماد بورسی ذکر شده است.

به گزارش شهر بورس، با برگزاری مجامع اکثر شرکت ها، زمان پرداخت سود شرکت های مختلف نیز از سوی آنها در سامانه کدال اعلام شد.

زمان پرداخت سود 20 نماد بورسی

زمان پرداخت سود زپارس (ملی کشت و صنعت دامداری پارس)

سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها از تاریخ 1403/04/31 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقوقی از تاریخ 1403/04/28 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

خبر مرتبط
سخنرانی موسی‌غنی‌نژاد در اتاق بازرگانی تبریز
سخنرانی موسی‌غنی‌نژاد در اتاق بازرگانی تبریز

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته کشور با حضور در اتاق بازرگانی تبریز سخنرانی خواهد کرد.

زمان پرداخت سود نتوس (پشم بافی توس)

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی در تاریخ 1403/08/20 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های غیر سجامی در تاریخ 1403/08/30 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود سکارون (سیمان کارون)

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های در تاریخ 1403/08/20 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود رمپنا (گروه مپنا)

سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی از تاریخ 1403/08/30 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های غیر سجامی در تاریخ 1403/10/15 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود وآوا (سرمایه گذاری آوا نوین)

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی در تاریخ 1403/08/28 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های غیر سجامی در تاریخ 1403/08/29 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود فایرا (آلومینیوم ایران)

سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های از تاریخ 1403/06/01 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقوقی در تاریخ 1403/07/01 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود نان (صنایع غذایی رضوی)

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های در آذر ماه 1403 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود فتوسا (تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان)

سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های نیمه دوم مهرماه 1403 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقوقی نیمه دوم آبان ماه 1403 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود زدشت (مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره)

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی در تاریخ 1403/08/05 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های غیر سجامی در تاریخ 1403/08/08 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود غگل (گلوکوزان)

سود سهامداران حقیقی و حقوقی سجامی در تاریخ 1403/07/025 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقیقی و حقوقی غیرسجامی از تاریخ 1403/08/30 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود کبافق (معادن بافق)

سود سهامداران حقیقی و حقوقی سجامی در پایان شهریور ماه 1403 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقیقی و حقوقی غیرسجامی از بهمن 1403 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

 

زمان پرداخت سود وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور)

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی کمتر از 30 میلیون سهم از تاریخ 1403/05/22 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقوقی بالای 30 میلیون سهم از تاریخ 1403/05/29 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های غیرسجامی از تاریخ 1403/07/15 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود البرز (بیمه البرز)

سود سهامداران حقیقی و حقوقی سجامی کمتر از 2 درصد سهم در 1403/05/01 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقوقی سجامی بالاتر از 2 درصد سهم در 1403/08/01 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقیقی و حقوقی غیرسجامی کمتر از 1403/07/01 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود حسینا (توسعه خدمات دریایی و بندری سینا)

سود سهامداران حقیقی سجامی از 1403/05/28 و سود سهامداران حقیقی غیرسجامی 1403/06/20 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقوقی سجامی از 1403/05/28 و سود سهامداران حقوقی غیرسجامی 1403/06/20 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی از 1403/05/28 و سود صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های غیرسجامی 1403/06/20 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود شاوان (پالایش نفت لاوان)

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی در تاریخ 1403/05/27 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های غیرسجامی در تاریخ 1403/08/01 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود سمتاز (سیمان ممتازان کرمان)

سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی در تاریخ 1403/05/14 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقوقی سجامی از ابتدای شهریور ماه 1403 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود غسالم (سالمین)

سود سهامداران حقیقی سجامی در 1403/07/02 و سود سهامداران حقیقی غیرسجامی بعد از سجامی‌ها به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقوقی سجامی در 1403/08/02 و سود سهامداران حقوقی غیرسجامی بعد از سجامی‌ها به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود وبشهر (توسعه صنایع بهشهر)

سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی و غیرسجامی از مهرماه 1403 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقوقی از ابتدای آبان ماه 1403 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود کشرق (صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود)

سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های در تاریخ 1403/07/21 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

سود سهامداران حقوقی در تاریخ 1403/08/21 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود حسیر (ریل سیر کوثر)

سود سهامداران حقیقی و حقوقی سجامی و غیرسجامی در تاریخ 1403/08/20 به شماره حساب آنها واریز خواهد شد.

نویسنده:

برچسب ها :

ناموجود

ارسال نظر شما

مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ