به گزارش شهر بورس، وزیر راه و شهرسازی گفت: مبارزه با سوداگران در بخش مسکن با معرفی ۵۷۰ هزار واحدهای مسکونی خالیِ بانک ها و شرکت های دولتی به سازمان امور مالیاتی آغاز شده است.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه املاک و اسکان ۵۷۰ هزار خانه خالی شناسایی کرد و مالکان این واحدها به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.


بیشتربخوانید: میزان اقساط وام نهضت ملی مسکن کاهش می یابد؟


بذرپاش گفت: در بخش مسکن در خصوص سوداگری مسکن موضع ما کاملا مشخص است و با تمهیداتی که در همکاری با مجلس تدوین کرده‌ایم تلاش شده است تا دست سوداگران را در این بخش کوتاه کنیم.