سازمان بورس را منحل کنید/ جیب دولت قبلی در بورس پُر شد، نه دولت فعلی
دبیر کمسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با شهر بورس:

سازمان بورس را منحل کنید/ جیب دولت قبلی در بورس پُر شد، نه دولت فعلی

دبیر کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اگر اعتماد به بازار برنگردد، سازمان بورس منحل شود بهتر است»، گفت: در ماجرای بورس، جیب مردم خالی و جیب دولت پُر شد؛ البته دولت گذشته، نه دولت فعلی.

یعقوب رضازاده نمایندهٔ دورهٔ یازدهم مجلس شورای اسلامی

یعقوب رضازاده - سازمان بورس را منحل کنید

یعقوب رضازاده نظامی و سیاستمدار اصولگرا ایرانی است. وی موفق شد در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، با کسب ۲۴ هزار و ۷۶۷ رای، از حوزه انتخابیه سلماس از استان آذربایجان غربی انتخاب گردد و به مجلس راه یابد.

سوابق و فعالیت های یعقوب رضازاده :

-بازنشسته ناجا و مدرس دانشگاه

تحصیلات یعقوب رضازاده :

– دکترای تخصصی جغرافیا

 

دوره یازدهم، آذربایجان غربی (سلماس)
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سلماس)
عضویت در کمیسیون:
سال دوم : دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
سال اول : دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.
288 “آقای یعقوب رضازاده”
1400/04/24 طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
1400/07/23 طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
1400/04/11 طرح الحاق یک ماده به قانون مدیریت خدمات کشوری
1399/11/19 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۶) قانون حمایت از حقوق معلولان
1400/08/26 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
1400/08/26 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی
1400/06/12 طرح الحاق یک تبصره به «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۰»
1400/06/29 طرح نظام مالی مجلس شورای اسلامی
1399/10/09 طرح ترویج مکتب شهید سلیمانی و تعقیب و مجازات مرتکبان جنایت علیه ایران
1400/09/14 استفساریه بند « ط» تبصره ( ۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور
1400/05/13 طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم
1400/04/06 طرح تشکیل سازمان طب ایرانی و مکمل
1400/06/25 طرح اصلاح ماده ( ۱۰۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
1400/06/26 استفساریه جزء ( ۱ ) بند« و» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (در مورد بیمه خادمان مساجد)
1400/06/25 طرح اصلاح ماده ( ۱۰ ) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
1400/07/27 طرح استفساریه بند « و» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/02/26 طرح استفساریه جزء ( ۱۳ ) بند« ی» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1399/10/29 طرح تأسیس شهرک صنایع دستی
1399/05/20 اصلاح مواد ( ۵۳ ) و ( ۷۱ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
1399/09/26 طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی
1400/09/22 طرح اصلاح ماده ( ۱۸۲ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1399/08/11 طرح حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم
1400/07/19 طرح اصلاح ماده ( ۲۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
1400/02/21 نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها
1399/07/09 تقسیم مجدد استانهای کشور
1400/06/24 طرح استفساریه ماده ( ۲۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
1400/02/26 طرح اصلاحی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی
1400/06/18 طرح الحاق یک تبصره به بند« الف » ماده ( ۱۴۹ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1400/06/12 طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیردولتی
1400/06/01 طرح اصلاح مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1400/05/30 اصلاح ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس
1400/05/25 طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک ( الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات ) )
1400/04/17 طرح الحاق یک تبصره به بند ۲ ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1400/04/01 طرح الحاق یک ماده به قوانین راجع به انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی
1400/08/09 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۶۳ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
1400/06/23 طرح استفساریه ماده( ۳۸ ) قانون تأمین اجتماعی
1400/05/05 طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱
1400/05/02 الحاق دو تبصره به ماده ( ۱۴ ) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
1400/04/08 طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوی ایرانی فارغ التحصیل مدارس خارجی و ایرانی خارج از کشور
1400/04/06 طرح تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر
1399/05/15 اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
1400/06/23 طرح حمایت از کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی و حوادث غیر مترقبه (اصلاح بند« ز» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور )
1400/06/06 طرح الحاق یک بند به ماده ( ۲۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ )
1400/06/01 طرح استفساریه بند"ش" تبصره ( ۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/05/18 حمایت دولت از آسیب دیدگان ناشی از قطع مکرر برق
1400/05/16 رصد لحظه ای میزان برداشت نفت خام و میعانات گازی
1400/05/04 اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
1400/04/13 طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی
1400/07/27 طرح استفساریه بند« و» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/07/20 طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی
1400/05/15 طرح اصلاح بند ه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰
1400/05/12 طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
1400/04/19 طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی
1400/04/18 طرح بیمه پرداخت خسارت عوارض ناشی از درمان
1400/04/06 طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی
1400/04/02 ماده ( ۱۵۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و « ب» استفساریه بند فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1400/04/02 اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
1400/04/01 طرح اصلاح ماده( ۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی
1400/06/23 طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی
1400/06/22 طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی »و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور »)
1400/06/02 طرح الحاق یک ماده به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
1400/03/31 تعیین تکلیف عرصه ساختمانهای احداثی در اراضی تصرفی دولت یا دراختیار سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۵ هزار نفر
1400/03/31 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۵۹۸ ) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
1400/03/30 استفساریه بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
1400/03/15 تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
1400/03/12 طرح استفساریه ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
1400/03/10 طرح اصلاح مواد ( ۱) و ( ۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
1400/03/10 طرح جامع آمار و تبادل دادهها در کشور
1400/03/10 الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1400/03/03 استفساریه بند ز تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/03/02 مالیات کالاهای صادراتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی
1400/02/29 طرح استفساریه بند (ز) تبصره ( ۲۰ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/02/27 طرح جامع داوری
1400/02/26 اصلاح بند« ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)
1400/01/31 لزوم به رسمیت شناخته شدن طب سنتی ایرانی در قوانین کشور ( قانون تشکیل وزارت بهداشت)
1400/01/18 طرح حمایت از مدافعین حرم
1400/04/08 اصلاح بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1400/02/25 طرح اصلاح ماده( ۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
1400/02/25 طرح اصلاح تبصره ( ۲) ماده(۹۹) قانون شهرداری
1400/02/25 طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
1400/02/19 طرح نحوه اجرای اصول یکصد و پنجاه و دوم ( ۱۵۲ ) و یکصد و پنجاه و سوم ( ۱۵۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1399/12/10 حمایت و نظارت ورزش زورخانه ای
1399/12/10 اعطای تابعیت به اتباع خارجی
1399/03/27 طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنهاماده واحده
1399/06/26 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۷ ) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
1400/04/13 طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
1400/04/13 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1399/11/28 طرح اصلاح مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1400/03/04 طرح اصلاح ماده ( ۱۰۵ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1399/10/13 طرح استفساریه تبصره (4) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها الحاقی مصوب 1/8/1385
1400/01/09 طرح تشکیل ستاد رفاهی و صندوق رفاه فرهنگیان
1399/11/20 طرح تأسیس شرکت بهره برداری نفت و گاز ایلام
1399/12/11 طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
1399/09/25 طرح آبخیزداری و آبخوانداری
1399/11/05 طرح اصلاح بند «ب»ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1399/10/30 طرح جهش تولید در شرکت شهرک های کشاورزی
1399/07/08 طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان
1399/09/06 طرح تاسیس شهرک صنایع دیجیتال
1399/08/03 طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
1399/05/31 طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات
1399/07/22 طرح ساماندهی موسسات حقوقی
1399/05/20 طرح استفساریه مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و نیز مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری
1399/06/17 طرح الحاق دو تبصره به قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن
1399/05/01 طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی
1399/03/27 طرح افزایش نمایندگان مجلس
1399/12/12 طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
1399/07/01 طرح اصلاح بند د ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور
1399/05/12 طرح ترمیم کادر پرستاری بیمارستان های دولتی
1399/04/07 طرح حذف تبصره ۲ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام(مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱
1400/04/02 طرح ساماندهی و کارآمد سازی سیاست های محرومیت زدایی
1400/04/02 طرح نظام آماری ایران
1400/01/25 طرح اصلاح بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1399/09/16 طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکت ها و کارخانجات به شهر محل استقرار
1399/05/29 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس (رسیدگی به طرح ها و لوایح ویژه)
1400/04/09 طرح نظام قانونگذاری ، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
1399/10/09 طرح اصلاح ماده ( ۴۶ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
1399/10/17 طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف
1399/09/23 طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان
1399/09/11 طرح ساماندهی محصولات کشاورزی
1399/10/09 طرح الحاق یک تبصره به بند "ه" ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲۸/۱۲/۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن
1399/09/23 طرح الزام به ارائه کمک های بشردوستانه به مردم یمن
1399/09/06 طرح تامین منابع مالی اجرای طرحهای جامع وتفصیلی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت
1399/08/07 طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1399/06/23 طرح تسریع در حمایت از اقتصاد تعاونی
1399/09/04 طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم
1399/08/28 طرح عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی مقابله با کرونا
1399/04/29 طرح الحاق یک بند به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
1399/09/02 طرح تغییر رویه تخریب منازل مسکونی غیرمجاز محرومین و ساماندهی تامین مسکن آنها
1399/08/05 طرح احیاء بسیج اقتصادی
1399/08/10 طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن
1399/07/29 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۴۱ ) قانون کار
1399/06/08 طرح اصلاح ماده ۵۷ آیین نامه داخلی مجلس و تعیین ترکیب کمسیون قضائی و حقوقی مجلس
1399/05/05 طرح اصلاح ماده ( ۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
1399/04/25 اصلاح مواد ( ۴) و ( ۸) قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
1399/05/26 طرح الحاق یک بند به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها
1399/05/26 طرح استفساریه ماده ۲ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی
1399/05/26 طرح نحوه پرداخت به موقع غرامت خسارت دیدگان بیمه کشاورزی
1399/04/29 طرح اصلاح ماده ۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1399/04/31 طرح استفساریه صندوق ذخیره فرهنگیان (موضوع تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه)
1399/04/29 طرح استقلال آب و فاضلاب روستایی از آب و فاضلاب شهری
1399/03/27 طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای پنج شهرستان
1400/05/20 طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی
1400/05/20 طرح اصلاح ماده ۱۵۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد اولویت گذاری طرحهای اولویت دار آیین نامه
1400/03/09 طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت قضائی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی
1400/02/05 طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (اساسنامه صندوق توسعه ملی)
1400/02/08 طرح اصلاح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
1399/12/26 منع تصرف، تخریب و تغییر کاربری بقاع متبرکه
1401/01/21 طرح احیاء تبصره ( ۴) ماده ( ۳۱ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
1400/05/04 نظامنامه برنامه ریزی و بودجه کشور
1400/05/08 طرح اصلاح ماده ( ۱۶۶ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در مورد روند رسیدگی به طرحها و لوایح بر مبنای اصل ۸۵)
1400/03/03 الحاق دو تبصره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
1400/02/11 حمایت از سرمایه گذاری خارجی ضد تحریمی
1399/12/02 تشکیل استان خوزستان جنوبی
1400/03/10 طرح استفاده از طرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای
1400/02/14 طرح الحاق یک تبصره به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
1400/02/06 طرح الحاق سه تبصره به ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
1401/01/21 طرح اصلاح ماده ( ۱۲۴ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1399/12/04 استفساریه تبصره ( ۱)ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی کشور
1399/12/05 طرح تشکیل سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران
1400/01/24 انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل « وزارت حمل و نقل » و « وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین »
1400/05/04 طرح استفساریه جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور
1400/01/31 حذف بند (ت) تبصره ( ۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/02/11 طرح تشکیل کارگروه جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی
1399/11/30 طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
1399/11/30 طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1399/11/30 تقویت سازمان اورژانس کشور
1399/04/18 طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری
1400/04/06 قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۹ کل کشور
1400/01/24 طرح جامع توسعه فناوریهای مکان محور (ژئوماتیک) در کشور
1399/09/09 طرح اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
1400/03/23 طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی
1400/02/29 اصلاح تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت
1399/04/29 الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان
1399/03/19 طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور
1400/02/13 طرح شفافیت دریافتیهای کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران
1400/01/27 طرح اصلاح مواد ( ۱۹)،(۴۳ ) و ( ۴۴ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1400/01/23 استفساریه تعیین تکلیف ۴ سال وقفه استخدامی فارغ التحصیلان دانشسرا
1400/01/22 الحاق یک ماده به قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (احتساب فاصله خدمتی کارآموزان دانشسراها)
1400/01/11 طرح ساماندهی ماموریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
1400/01/03 اصلاح ماده ( ۱۲ ) قانون نظام صنفی کشور
1399/12/27 طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت
1399/12/25 طرح تشکیل سازمان طب اسلامی – ایرانی
1399/12/25 طرح ساماندهی و تامین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش
1399/12/24 انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
1399/12/20 طرح جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرحهای بخش اب، فاضلاب و برق وزارت نیرو
1399/12/17 طرح اصلاح بند« ب» ماده ( ۱۴۹ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1399/12/16 اصلاح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
1399/12/11 اصلاح تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
1399/12/11 طرح ایجاد وزرای منطقه ای
1399/12/10 الحاق یک تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
1399/11/29 اصلاح ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده
1399/11/28 تاسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی
1399/11/09 طرح اصلاح ماده ( ۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۲/۲/ ۱۳۸۸
1399/11/16 طرح اصلاح مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1399/11/09 طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تولید آثار فرهنگی و هنری ضداستکباری
1399/10/21 طرح ممنوعیت مذاکره مسؤولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی
1399/07/13 سامانه ثبت زراعت
1399/06/15 طرح قلمرو استقلال شرکت های تجاری و حدود مسئولیت مدیران آنها
1400/03/05 تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
1399/11/21 طرح اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۸
1399/11/04 طرح قانونی استفساریه ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
1399/11/16 اصلاح مواد ۳۶۸ و ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
1399/11/18 طرح اصلاح مواد ( ۱۸۰ )و ( ۱۸۲ )قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1399/11/15 انجام پروژهای ریلی باتهاترنفت خام
1399/11/04 طرح الزام دولت به تعیین سرفصل« جنایات استکبار جهانی » در کتب درسی مدارس ودانشگاهها
1399/11/01 طرح استفساریه ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
1400/02/28 طرح استفساریه ماده ( ۷) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
1400/02/27 طرح شفافیت آرای نمایندگان ( با رعایت ماده ( ۱۳۰ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس )
1400/01/25 گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی
1399/11/13 اصلاح تبصره ( ۱) بند( ۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی
1399/11/11 اصلاح ماده ۱۲۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1399/11/07 الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
1399/11/02 اصلاح ماده ( ۱۷ ) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
1399/11/01 طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی
1399/11/01 طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور
1399/10/30 طرح حمایت همه جانبه از مراکز علمی- تحقیقاتی ضداستکباری و اشخاص زیاندیده از اقدامات دولت آمریکا
1401/01/21 طرح اصلاح ماده ۱۴۸ قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1401/01/21 طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه
1399/09/08 تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
1399/10/30 طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی ، انتقال خون ایران ، دامپزشکی و زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور به کار کنان سازمان بازرسی
1399/10/29 طرح استقلال حراست نهادها و دستگاههای اجرائی
1399/10/29 اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
1399/10/29 تشکیل پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت
1399/10/27 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۵۴ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
1399/10/27 پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی
1399/10/23 اصلاح برخی احکام مالی شهرداری
1399/10/23 استفساریه ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
1399/10/22 طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
1399/10/22 طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری ها
1399/04/18 تامین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی
1399/12/04 طرح تجارت مرزنشینان ( به منظور حل معضل کولبری )
1399/08/16 نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر
1399/11/07 طرح استفساریه ماده ( ۸۱ ) قانون مالیات های مستقیم
1399/10/28 زیرساختهای سازی مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور (برنامه راهبردی و مرکز مرجعیت علمی مقابله با تهدیدات زیستی)
1401/01/21 طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانههای آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران
1399/10/21 استفساریه درخصوص تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور
1399/10/19 ایجاد سامانه ثبت تخلفات جهت اعمال محدودیت در ارائه خدمات دولتی
1399/11/28 نظام جامع مدیریت دادههای کشور و تسهیل ارائۀ خدمات الکترونیکی به مردم
1399/12/03 طرح استفساریه تبصره ( ۱) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲
1399/10/30 طرح قانونی استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1399/10/15 طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی
1399/10/13 طرح استفساریه نحوه احتساب کسر ساعت کار جانبازان موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
1399/10/10 ارتقای جایگاه تحقق وتوسعه و نوآوری در صنعت کشور
1399/06/15 طرح قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده
1399/06/31 تشکیل وزارتخانه های « انرژی » و« آب و محیط زیست »
1399/10/23 طرح اصلاح ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
1399/10/16 اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
1399/09/17 طرح اصلاح ماده ( ۱۳۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم
1399/08/11 استفساریه تبصره ۴ ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
1399/10/09 اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی
1399/11/16 طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش
1399/09/25 تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نو آوری دفاعی
1399/09/30 استفساریه تبصره( ۱) ماده( ۱۰۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری
1399/09/25 طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی(اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)
1399/09/25 طرح اصلاح جزء( ۶) بند(ب) تبصره( ۵) ماده( ۳۱ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵
1399/11/19 طرح دوفوریتی الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلس
1399/09/12 ممنوعیت بکارگیری افرادخارجی درباشگاهای ورزشی دولتی
1399/09/04 تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان آزمون های استخدام ادواری
1399/09/03 طرح تشویق و حمایت از خیّرین
1399/08/12 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱/۳۰/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
1399/08/09 اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
1399/09/12 طرح استفساریه ردیف ۷۰ پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
1399/09/10 طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی)
1399/09/13 طرح اصلاح ماده ۱۶۱ ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1399/10/23 طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
1399/09/09 طرح اصلاح بند《 ت》ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی ان
1399/08/29 الغائ قانون سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت و جایگزینی قوانین جدید
1399/08/28 طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴
1399/08/28 طرح اصلاح ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶ /۸/ ۱ بااصلاحات و الحاقات بعدی
1399/10/08 طرح الحاق یک تبصره به ماده( ۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
1399/09/26 طرح استفساریه ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1399/08/11 تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور
1399/06/15 طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی
1399/07/17 طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1399/07/29 تشکیل شورای عالی آب
1399/06/30 پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی
1399/04/25 مزایای مناطق جنگی و امنیتی بازنشستگان
1399/04/25 قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
1399/06/23 طرح اصلاح ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1399/05/26 اصلاح بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه
1399/05/28 اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی
1399/06/21 طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای 84/ 20 /10 و اصلاحات بعدی آن (23/۱/ 88 ) فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) و حرم مطهرحضرت معصومه (س) (مصوب
1399/07/02 الحاق تبصره ۲ به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص خودروی نمایندگان
1399/04/25 تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
1399/08/11 اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
1399/04/21 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
1399/06/25 طرح قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
1399/05/29 طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس

 

شهر بورس به صورت روزانه و لحظه‌ای، آخرین اخبار بازار سرمایه و اقتصاد ایران و جهان را در کنار اخبار ارزهای دیجیتال، قیمت دلار، قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت و اخبار مسکن و آخرین تحلیل ها درباره بازارهای مالی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس به صورت روزانه و لحظه‌ای  آخرین تحلیل های مربوط به اقتصاد ایران و جهان اعم از بازار سرمایه، ارزهای دیجیتال، قیمت دلار، قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت و اخبار مسکن و آخرین تحلیل ها درباره بازارهای مالی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس در تلاش است حوزه‌های متنوع اخبار ایران و جهان را پوشش دهد.

“شهر بورس” آمده است تا منبع رسمی دریافت اخبار و صدای سهامدار باشد.

یعقوب رضازاده سیاستمدار اصولگرا

این رسانه که با شماره مجوز ۸۷۱۴۷ مشغول به فعالیت است؛ حاصل تلاش دوستانی است که عزم خود را جزم کرده‌اند تا در حوزه اطلاع‌رسانی به عهد خود وفا کنند.

“شهر بورس ” به عنوان نخستین آژانس خبری تحلیلی تخصصی بازارهای مالی در شمال غرب کشور از صنایع ایران می‌نویسد از ظرفیت‌هایی که دارد و از آنچه می‌تواند باشد.

ما تلاش می کنیم تا با افرادی که به عنوان تحلیلگر بازار سرمایه و کارشناس بازار سرمایه سواد مالی کافی دارند بهترین تحلیل ها را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

در این وادی دست شهر بورسی‌ها را بگیرید چراکه برای تعالی نیاز به دیدگاه‌ها و اندیشه‌های ناب شما داریم. نیازی که از سر تعهد است.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان