افشای الف گنگین چه بود؟

افشای الف گنگین چه بود؟

شرکت اقتصادی نگين گردشگری ايرانيان (گنگین) 40 درصد از سهام شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام)را خریداری کرد.