معرفی هیئت مدیره گلدیرا

معرفی هیئت مدیره گلدیرا

شرکت صنايع گلديران (گلدیرا) تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را اطلاع رسانی کرد.