افزایش قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف

افزایش قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف

وزیر نفت گفت: امسال در حوزه گاز برای مشترکانی که در سقف الگوی مصرف هستند هیچ‌گونه افزایش قیمتی دیده نشده، فقط برای مشترکان پرمصرفی که سقف الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند افزایش قیمت گاز دیده شده است.