گاز 2 هزار اداره پرمصرف قطع شد

گاز 2 هزار اداره پرمصرف قطع شد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: تاکنون بیش از ۱۳۱ هزار مورد پایش دمای اداره‌ها انجام شده که از این تعداد ۱۳ هزار مورد اخطار دریافت کرده ‎اند.

گاز وزارت نیرو قطع شد

گاز وزارت نیرو قطع شد

مدیر گاز رسانی کشور گفت: بنابر پایش‌های صورت گرفته در شب گذشته طبق اخطارهای قبلی، گاز وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت نیرو قطع شد.