در مجمع کچاد چه گذشت؟

در مجمع کچاد چه گذشت؟

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور بيش از84 درصد از سهامداران روز شنبه  18تیر ماه سال 1401  در محل سالن تلاش، برگزار شد.