انعقاد قراردادی مهم برای کمین

انعقاد قراردادی مهم برای کمین

شرکت ثمین بیهق (کمین) واحد فرآوری مس با ظرفیت 100 هزار تن کلوخه مس در بخش سنگ شکن و 50 هزار تن ورودی خاک به بخش تانک لیچینگ به صورت موبایل را احداث می کند.