فک رهن دارایی های کصدف

فک رهن دارایی های کصدف

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (کصدف) از فک رهن یا توثیق زمین، ساختمان، ابنیه، ماشین آلات و تجهیزات تولید جهت دریافت تسهیلات در رهن بانک صنعت معدن خبر داد.