خبر بد برای سهامداران کساوه

خبر بد برای سهامداران کساوه

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا با اعلام یک خبر بد برای سهامداران کساوه، از تعطیلی یکی از خطوط تولید این شرکت خبر داد.