سهامدران کروی دعوت شدند

سهامدران کروی دعوت شدند

شرکت توسعه معادن روی ايران (کروی) در نظر دارد مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را در روز یکشنبه 31 تیرماه برگزار کند.

کروی مجمع برگزار می کند

کروی مجمع برگزار می کند

شرکت توسعه معادن روی ایران کروی مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1401/12/ 29 را با حضور سهامداران برگزار خواهد کرد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ